UTBILDNINGAR FÖR

EN TRYGGARE

ARBETSPLATS

VI SKRÄDDARSYR

KURSER ÅT ER

FÖRETAGSINTERNA UTBILDNINGAR
KAN ANPASSAS EFTER ÖNSKEMÅL
KURSER PÅ ANNAT SPRÅK ÄN SVENSKA EFTER FÖRFRÅGAN

KRAVUTBILDNINGAR

PÅ WEBBEN

MÅNGA UTBILDNINGAR GÅR ÄVEN ATT GÖRA PÅ WEBBEN.
SE MER UNDER WEBBUTBILDNINGAR

COVID-19 SÄKRARE UTBILDNINGAR

Vi tar på största allvar att kunna utbilda säkert även i Corona-tider. Med rätt omtanke och säkerhetsfokus kan vi leva upp till Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer på våra kurser.

Vad gör vi då för att minska smittorisken.
Vi har minskat antalet deltagare per kurs, och använder oss av större och luftigare lokaler för att deltagarna ska kunna placera sig på rekommenderat avstånd från varandra.

Vid kurser på våra utbildningsorter så håller vi kursdeltagare och lärare åtskilda från övriga möjliga verksamheter.

Tydliga städ och hygienregler och naturligtvis god tillgång till tvål och handdesinfektion.

Fikor och måltider serveras på ett sådant sätt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Praktik
Vid praktiska moment och övningar gäller tydliga hygienreglar. Vi tar mindre grupper och rengör utrustningen mellan varje moment. Vid övning som räddning på hög höjd används övningsdockor för att minska risken för kontakt mellan deltagarna.

Distansundervisning
Vi erbjuder idag flera av våra vanligaste kurser på distans. Heta Arbeten, Brandfarliga arbeten, säkra lyft mfl..

Vid distansundervisning använder vi lösningarna Microsoft Teams eller Zoom.

Vi kan även erbjuda ett flertal Webbutbildningar.

Länkar till COVID-19-information
folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se
regeringen.se

Har ni frågor eller bara funderingar, tveka inte att höra av er till oss! kontakta oss på Info@foryoursafety.se alt. 031-52 44 67.