Föreståndare brandfarligvara

Föreståndare brandfarligvara

Föreståndare brandfarligvara
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Målgrupp
Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande

Kursinnehåll:

  • Vad är brandfarliga varor
  • Regelverket och lagstiftning kring brandfarliga varor
  • Brand- och explosionsrisker med brandfarlig vara
  • Föreståndarens roll, uppgifter och ansvar
  • Förvaring och hantering
  • Förebyggande brandskydd
  • Risker i verksamheten

Kursen avslutas med skriftligt prov. Kursintyg efter genomförd utbildning och godkänt skriftligt prov.

Datum & Plats
Kursen genomförs hos oss eller er.


5-15

deltagare

0 tim

kurslängd

ingår

kursmaterial

Svenska

språk

Kurs pris

3 700 kr (per deltagare, exkl moms)

Responses