Här lägger vi kontinuerligt ut sådant som är bra att veta om olyckan är framme.

Benbrott

Blödning

Förgiftning

Ögonskada

Brännskador

FÖRSTA HJÄLPEN-SKOLA
Ett exempel på hur en pdf-fil kan se ut. Exemplet visar råd vid blödning.

Tryck på såret så att blödningen minskar. Lägg ett tryckförband på såret. Om det blöder igenom förbandet: Lägg ett nytt förband utanpå det gamla.

Om blödningen är stor – ring 112, eller se till att någon annan gör det.

Håll den skadade kroppsdelen högt så att blodflödet till såret minskar
Fortsätt att hålla tryck på såret tills hjälpen kommer.

FRÅGOR & SVAR OM BLÖDNING

Att använda ett avsnörande förband rekommenderas INTE för allmänheten eftersom det är svårt att göra det effektivt och det finns en risk för skador. Enda gången det kan vara aktuellt med ett avsnörande förband är om tryckförband inte kan användas eller inte räcker till för att minska blödningen. Om man blir tvungen att lägga ett avsnörande förband så notera vilken tid detta görs, och meddela sedan denna tid till sjukvårdspersonalen.
Det kan vara ett tecken på att blodcirkulationen i kroppen inte är tillräcklig för att täcka kroppens behov. Den syrebrist som då uppstår gör att cellerna skadas eller dör. Kroppens försvarsmekanism gör så hjärtat slår fortare och blodet omfördelas från mindre sårbara organ till hjärnan, hjärtat och lungorna. Om cirkulationssvikten förvärras blir tillståndet snabbt livshotande. Om du misstänker att personen är på väg att drabbas av cirkulationssvikt så ring 112, se till att personen lägger sig ned. Förhindra avkylning.
Mindre skär- och skrapsår kan du tvätta för att få bort smuts. Tvätta inte sår som blöder mycket, eftersom detta försvårar för blodet att koagulera och kan förvärra blödningen.
Låt föremålet sitta kvar – det hjälper till att täppa till hålet och stoppa blodflödet. Lägg tryck runt om föremålet. Att ta bort föremålet innan sjukvårds-personal kommit kan förvärra blödningen.