ADR 1.3 webb

ADR 1.3 webb

All delaktig personal som kommer i kontakt med farligt gods skall minst ha en 1.3 ADR utbildning.

Om utbildningen

Den så kallade 1.3-utbildningen är den form av ADR-utbildning som riktar sig till de som på något sätt är delaktiga i hantering av farligt gods utan att direkt vara förare av fordon som transporterar det. 1.3-utbildningen består av tre delar samt, i de fall där det är tillämpligt, en extra del som behandlar transport av radioaktiva ämnen.

Målgrupp

ADR 1.3 utbildningen riktar sig till all personal som ska vara delaktiga i hantering av farligt gods. Denna utbildning kräver inga förkunskaper.

Innehåll

Grundläggande villkor vid transport av farligt gods
Funktionsspecifik efter kunds behov och arbetsuppgifter
Faror och risker vid hantering, lastning osv.

Utbyte av utbildningen

Syftet är att deltagarna skall få kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas.

Behörighet

Efter kursen erhåller deltagaren ett ett kursintyg för ADR 1.3

Läs mer...

1

deltagare

0 tim

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Sv

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

1 600 kr