Arbete på väg nivå 1 & 2 webb

Arbete på väg nivå 1 & 2 webb

När du beställt din webbutbildning kommer du inom 12 timmar (oftast betydligt snabbare) få ett mail med en länk för att logga in. Du har fyra veckor på dig att genomföra utbildningen. Vill du förlänga den tiden ytterligare är det bara att kontakta oss.

Webbutbildningen består av en teoridel och en provdel. När du blivit godkänd på provet skickar vi ett digitalt intyg via mail och ett signerat utbildningskort till den leveransadress som du angett vid anmälan.

Webbutbildningens innehåll

Det övergripande målet med utbildningen är att deltagaren skall förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten, samt hur man ska utrusta och utmärka sitt eget fordon. Vidare skall man ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.

Följande delar ingår i utbildningen:

 • Personlig skyddsutrustning
 • Eget ansvar och egen riskbedömning
 • Skyddsanordningar
 • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
 • Trafikantbeteende
 • V3 principen. Varna, Vägleda, Värna
 • Allmänt om vägarbeten
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Riskanalys
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder

Målgrupp

 • Fordonsförare och maskinförare av mobila arbetmaskiner
 • De som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen
 • Alla som behöver förkunskap för att senare utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B

Webbutbildningen består av sex delmoment och ett slutprov. I utbildningen visas tidigare händelseförlopp med olycklig utgång och vad man hade kunnat göra för att undvika olyckan. Efter varje delmoment kommer repetitionsfrågor som ger dig möjlighet till fördjupning.

Utbildningens sammanlagda tidsåtgång avgörs av hur lång tid du lägger på de olika delarnas repetitionsfrågor. En medarbetare med erfarenhet är klar med utbildningen på ungefär 2 timmar och 45 minuter. Du kan när som helst avsluta utbildningen för att senare återuppta den där du slutade. Slutprovet tar sedan ungefär 30 minuter att skriva.

Utbildningens upplägg

För mer information rekommenderar vi att du läser på trafikverkets hemsida. Du kan även läsa dokumenten TRVK apv, 3.0 och TRVR apv, 3.0. Samt trafikverkets beslut om kompetenskrav med dokument id:TRV 2011/44052A.

Intyg efter slutförd utbildning

Efter genomförd utbildning och godkänt kunskapsprov erhåller du ett intyg via mail och ett utbildningskort via post. Dessa intygar att du tillgodogjort dig kunskapen inom de kompetensområden som omfattar kompetenskravet för Arbete på väg nivå 1 & 2.

Läs mer...

5-15

deltagare

0 tim

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Svenska

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

2 995 kr