D-HLR

D-HLR

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år, av dessa överlever endast cirka 300 personer. Tidig och effektiv utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men det är med hjälp av en hjärtstartare hjärtat kan börja slå normalt igen. Enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:7 Första hjälpen och krisstöd ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand.

Målgrupp och förkunskaper

D-HLR-kursen vänder sig i första hand till yrkesgrupper utanför sjukvården som i sitt arbete förväntas kunna använda en hjärtstartare. Kursen är längre (fyra timmar) än HLR med hjärtstartare och innehåller också scenarioträning. Kursen kräver också förkunskaper i HLR och förberedelse i form av inläst kursbok och godkänt webbutbildning.

Innehåll

Vi övar grundläggande HLR och fördjupar oss i användandet av en hjärtstartare, med flera praktiska scenario övningar.

Datum & Plats

Företagsanpassad

Kontakta oss för information.

Utbildningen kan hållas i våra lokaler i Göteborg Alt. Uddevalla.

Läs mer...

6

deltagare

0 tim

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Svenska

språk

PRIS PER grupp (EXKL. MOMS)

pris vid förfrågan