ESA14 Grund / ESA14 Arbete

ESA14 Grund / ESA14 Arbete

För att säkerställa att elarbeten sker på ett korrekt sätt finns det ett tydligt regelverk.
Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Utbildning i den nya ESA 14 är anpassad till de förändringar som skett i standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 som ESA bygger på. Den nya ESA 14 är en sammanslagning av ESA grund, ESA industri och ESA installation (ISA). Den har fått en egen publikation som heter ESA Grund. Arbetsmetoderna Arbete med, utan och nära spänning är samlade i ett eget häfte, ESA arbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som företrädesvis arbetar inom eldistribution och produktion.

Kursinnehåll

  • Elfaran
  • Olyckssfall
  • Bakgrund ESA, SS-EN 50110-1 utgåva 3
  • ELSÄK-FS 2006:1 (Ansvar, organisation, säker kommunikation)
  • Riskhantering
  • ELSÄK 2006:1 (Skötselåtgärder)
  • ESA Arbete

Kursen avslutas med skriftligt prov. Kursintyg efter genomförd utbildning och godkänt skriftligt prov.

Datum & Plats

Kursen genomförs hos oss eller er.

Läs mer...

5-15

deltagare

0 tim

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Svenska

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

5 400 kr