Grundläggande brandkurs inkl HLR & första hjälpen

Grundläggande brandkurs inkl HLR & första hjälpen

Sverige drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år, av dessa överlever endast cirka 300 personer. Tidig och effektiv utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp.


Enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:7 Första hjälpen och krisstöd ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand.


Målgrupp och förkunskaper

Företagen som ser att det är en bra investering att ge sin personal grundläggande brandskyddskunskap samt kunskap att kunna agera vid olycksfall. Inga förkunskaper behövs


Innehåll

 • Teori brandkunskap
 • Tänkbara brandorsaker och konsekvenser
 • Förebyggande brandskydd
 • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns
 • Utrymningsförfarande
 • Praktisk användning av handbrandsläckare
 • Praktiskt förfarande vid brand i kläder
 • Konstatera hjärtstopp
 • Larma
 • HLR
 • Användning av hjärtstartare
 • Stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp
 • Första Hjälpen
 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
 • Blödning (Stoppa blödningar)
 • Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för denUtbyte av utbildningen

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om

 • Brandteori och orsakerna till branduppkomst och spridning.
 • Den egna arbetsmiljön riskmiljöer på arbetsplatsen.
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder.
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt.
 • Olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar.
 • Utföra medvetandekontroll.
 • Utför andningskontroll.
 • Larma 112.
 • Utföra HLR vid hjärtstopp.
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
 • Bidra till att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstoppDatum & Plats

Företagsanpassad
Kontakta oss för information.
Utbildningen kan hållas i våra lokaler i Göteborg Alt. Uddevalla.

Läs mer...

5-12

deltagare

0 tim

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Sv, Eng

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

3 350 kr