Heta arbeten inkl HLR med hjärtstartare

Heta arbeten inkl HLR med hjärtstartare

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

HLR med hjärtstartare

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år, av dessa överlever endast cirka 300 personer. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen. Den riktar sig till den breda allmänheten så som företag, föreningar, privatpersoner m.m.

Enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:7 första hjälpen och krisstöd ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand.

Målgrupp och förkunskaper

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. HLR med hjärtstartare livsviktig kunskap för att Era medarbetare ska kunna agera korrekt vid luftvägsstopp eller hjärtstopp.

Innehåll:

Heta arbeten utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

HLR med Hjärtstartare

 • Konstatera hjärtstopp
 • Larma
 • HLR
 • Användning av hjärtstartare
 • Stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp

Utbyte av utbildningen heta arbeten

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidtaga förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

HLR med Hjärtstartare

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Utföra medvetandekontroll.
 • Utför andningskontroll.
 • Larma 112.
 • Utföra HLR vid hjärtstopp.
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

Datum & Plats

Företagsanpassad. Kontakta oss för information.
Öppna kursdatum i Göteborg.

Läs mer...

5-20

deltagare

0 tim

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Sv, Eng

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

3 350 kr