Heta arbeten utbildning

Heta arbeten utbildning

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

I kombination med Heta Arbeten Utbildningarna kan våra kunder även boka HLR-utbildning.

Heta arbeten

Är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Ingår

Litteratur och certifikat inkluderat. På de öppna utbildningarna ingår även fika och lunch. För större grupper så lämnar vi en offert utifrån antal deltagare.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/Syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år. Våra instruktörer har lång erfarenhet och hög kompetensnivå som utbildningskommittén för Heta Arbeten ställer krav på.

Läs mer...

5-20

deltagare

0

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Sv, Eng, Tys, Pol, Rys, Lt

språk

PRIS PER grupp (EXKL. MOMS)

2 895 kr