IWI-C avancerad nivå

IWI-C avancerad nivå, påbyggnadsutbildning från IWT eller IWE

Svetskontrollant – IWI (International Welding Inspector)

Utbildning av produktions- / inspektionspersonal för att klara kraven som Svetskontrollant. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute of Welding) ställer på svetskontrollanter, IWI. Omfattningen och målet med utbildningen är samma oavsett var i världen utbildningen bedrivs. Utbildningen hålls av Svetsakademin och är godkänd av Svetskommissionen.

Innehållet i utbildningen

 • Svetsteknologi – WT (Weld Technology) och Svetsinspektion – WI (Weld inspection)
 • WT – Svetsteknologi. Denna del behöver ej läsas om mar har ett IWS, IWT eller IWE diplom

Utbildningen är uppdelad på 4 veckor. Både S-nivå och C-nivå läser samma utbildning.

 • Avsnitt 1 – Utbildning om Svetsmetoder (22 tim (S-nivå) / 35 tim (C-nivå))
 • Avsnitt 2 – Utbildning om Materiallära (39 tim (S-nivå) / 50 tim (C-nivå))
 • Avsnitt 3 – Utbildning om Konstruktionsteknik (8 tim (S-nivå) / 10 tim (C-nivå))
 • Avsnitt 4 – Utbildning om Tillverkning (8 tim (S-nivå) / 8 tim (C-nivå))

Denna delen av utbildningen hålls tillsammans med IWS-studerande.

Efter avslutat avsnitt avläggs ett teoretiskt prov som rättas av Svetskommissionen.

Tentera av WT-delen

WT-delen går att tentera av. Svetsakademin tillhandahåller utbildningsmaterialet motsvarande ovan. Du läser då in all information själv och meddelar när du har gjort de bifogade instuderingsuppgifterna. När dessa är klara så skickar vi facit till dig. När du känner dig redo så tenteras den delen/delarna som du finner dig redo med. På detta sätt sparar du många timmar i skolbänken.

WI – Svetsinspektion

Utbildningen är uppdelad på 2,5 veckor för S-nivå och 3,5 veckor för C-nivå. Utbildningen innehåller oförstörande och förstörande provning samt inspektörens arbetsroll

(98 timmar (S-nivå) / 130 timmar (C-nivå))

Efter avslutat avsnitt avläggs ett prov både på teori och praktik. Studerande till IWI-C avlägger dessutom en muntlig tentamen.

Förkunskaper

För att bli antagen till utbildningen Svetskontrollant finns flera vägar att gå beroende på Utbildningsnivå därför tveka inte att kontakta oss för mer information.

För att bli antagen till utbildningsnivån IWI-C krävs att något av följande krav skall vara uppfyllt:

 • Till IWI-C krävs minst högskoleingenjörkompetens. Dessa personer måste också bli godkända på WT-delen före WI-delen kan läsas
 • Personer med diplom IWT (International Welding Technologist) samt IWE (International Welding Engineer) kvalificerar att gå IWI-C nivå. Dessa personer läser WI-delen direkt
 • Personer med diplom IWI-S (international Welding Inspector nivå S) kvalificerar att
  läsa IWI-C nivå med 2 år arbetslivserfarenhet inom svetsinspektion.

För att bli antagen till utbildningsnivån IWI-S krävs att något av följande krav skall vara uppfyllt:

 • För att läsa till IWI-S krävs minst 3 års studier på gymnasiet motsvarande Plåt och
  svets eller IW-utbildning + 3 års praktisk erfarenhet av svetsrelaterade arbetsuppgifter
 • Avslutad grundskoleutbildning + 5 års praktisk erfarenhet av svetsarbeten till
  normal nivå IWI-S. Uppvisande av erfarenhet krävs samt inträdesprov.
 • Personer med diplom IWS (Internation Welding Specialist) direktkvalificerar att
  studera på IWI-S nivå

Ingår i utbildningen

 • Utbildningspärm för varje avsnitt, med samtliga powerpointpresentationer från föreläsningen, Övningsuppgifter och annat användbart material för den intresserade
 • Tillsatsmaterialkatalog/er från olika tillverkare
 • Checklista för internrevision av SS-EN ISO 3834 och SS-EN 1090
 • Digital mall för WPS (mailas i samband med utbildningen)
 • Karlebo svetshandbok (Avsnitt WT)
 • Materiallära för Svetsare (Avsnitt WT)
 • Övrig utbildningslitteratur får lånas eller köpas till självkostnadspris
 • Utbildningsintyg samt diplom
 • I utbildningen ingår även måltider så som förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

 

Läs mer...

5-15

deltagare

0 dgr

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Svenska

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

59 900 kr