IWI-S standardnivå

IWI-S standardnivå


Svetskontrollant – IWI (International Welding Inspector)

Utbildning av produktions- / inspektionspersonal för att klara kraven som
Svetskontrollant. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute of Welding) ställer på svetskontrollanter, IWI. Omfattningen och målet med utbildningen är samma oavsett var i världen utbildningen bedrivs. Utbildningen hålls av Svetsakademin och är godkänd av Svetskommissionen.


Innehållet i utbildningen

 • Svetsteknologi – WT (Weld Technology) och Svetsinspektion – WI (Weld inspection)
 • WT – Svetsteknologi. Denna del behöver ej läsas om mar har ett IWS, IWT eller IWE diplom
 • Utbildningen är uppdelad på 4 veckor. Både S-nivå och C-nivå läser samma utbildningAvsnitt 1 – Utbildning om Svetsmetoder (22 tim (S-nivå) / 35 tim (C-nivå))

Avsnitt 2 – Utbildning om Materiallära (39 tim (S-nivå) / 50 tim (C-nivå))

Avsnitt 3 – Utbildning om Konstruktionsteknik (8 tim (S-nivå) / 10 tim (C-nivå))

Avsnitt 4 – Utbildning om Tillverkning (8 tim (S-nivå) / 8 tim (C-nivå))


Denna delen av utbildningen hålls tillsammans med IWS-studerande.

Efter avslutat avsnitt avläggs ett teoretiskt prov som rättas av Svetskommissionen. Normal

rättningstid 15 arbetsdagar.


Tentera av WT-delen

WT-delen går att tentera av. Svetsakademin tillhandahåller utbildningsmaterialet
motsvarande ovan. Du läser då in all information själv och meddelar när du har gjort de
bifogade instuderingsuppgifterna. När dessa är klara så skickar vi facit till dig. När du känner
dig redo så tenteras den delen/delarna som du finner dig redo med. På detta sätt sparar du
många timmar i skolbänken.


WI – Svetsinspektion

Utbildningen är uppdelad på 2,5 veckor för S-nivå och 3,5 veckor för C-nivå.
Utbildningen innehåller oförstörande och förstörande provning samt inspektörens arbetsroll
(98 timmar (S-nivå) / 130 timmar (C-nivå))
Efter avslutat avsnitt avläggs ett prov både på teori och praktik. Studerande till IWI-C
avlägger dessutom en muntlig tentamen.


Förkunskaper

För att bli antagen till utbildningen Svetskontrollant finns flera vägar att gå beroende på
Utbildningsnivå därför tveka inte att kontakta oss för mer information.


För att bli antagen till utbildningsnivån IWI-C krävs att något av följande krav skall vara uppfyllt:

 • Till IWI-C krävs minst högskoleingenjörkompetens. Dessa personer måste också bli godkända på WT-delen före WI-delen kan läsas
 • Personer med diplom IWT (International Welding Technologist) samt IWE (International Welding Engineer) kvalificerar att gå IWI-C nivå. Dessa personer läser WI-delen direkt
 • Personer med diplom IWI-S (international Welding Inspector nivå S) kvalificerar att läsa IWI-C nivå med 2 år arbetslivserfarenhet inom svetsinspektionFör att bli antagen till utbildningsnivån IWI-S krävs att något av följande krav skall vara uppfyllt:

 • För att läsa till IWI-S krävs minst 3 års studier på gymnasiet motsvarande Plåt och svets eller IW-utbildning + 3 års praktisk erfarenhet av svetsrelaterade arbetsuppgifter
 • Avslutad grundskoleutbildning + 5 års praktisk erfarenhet av svetsarbeten till normal nivå IWI-S. Uppvisande av erfarenhet krävs samt inträdesprov
 • Personer med diplom IWS (Internation Welding Specialist) direktkvalificerar att studera på IWI-S nivåIngår i utbildningen

  • Utbildningspärm för varje avsnitt, med samtliga powerpointpresentationer från föreläsningen, Övningsuppgifter och annat användbart material för den intresserade
  • Tillsatsmaterialkatalog/er från olika tillverkare
  • Checklista för internrevision av SS-EN ISO 3834 och SS-EN 1090
  • Digital mall för WPS (mailas i samband med utbildningen)
  • Karlebo svetshandbok (Avsnitt WT)
  • Materiallära för Svetsare (Avsnitt WT)
  • Övrig utbildningslitteratur får lånas eller köpas till självkostnadspris
  • Utbildningsintyg samt diplom
  • I utbildningen ingår även måltider så som förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfikaUtbildningsstarter 2019

Göteborg – utbildningsveckor med startvecka 37 och 2 dagar/vecka endast avsnitt WT – Weld Technology

Göteborg – utbildningsveckor 42, 44, 46 och 48 (sista veckan endast IWI-C). 8 tim/dag

Utbildning sker 5 dagar/vecka endast avsnitt WI – Weld Inspection

Utbildningen sker start 08:00 och avslut ca 17,30. Ett par dagar kan vara förlagd till annan ort.

Läs mer...

5-15

deltagare

0 dgr

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Svenska

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

61 125 kr