Kurs för svetsspecialister - iws

Kurs för svetsspecialister – iws

Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator

Datum och plats:

Planerad kurs start V8 2021 i Göteborg (i Svetsmaskinservices lokaler)

Förkunskaper

Det finns två vägar för att få godkännande av Svetskommissionen:

 1. Tre års studier på gymnasiet motsvarande plåt och Svetsutbildning + 3 års praktisk erfarenhet av Svetsning.
 2. Fem års erfarenhet av svetsning. Uppvisande av erfarenhet krävs samt inträdesprov.

Om utbildningen

Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute of Welding) har satt upp.
Omfattningen och målet med kursen är samma oavsett var i världen kursen bedrivs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företag och till den som är intresserad av att bredda och fördjupa kunskaperna inom svetsteknologin samt vara med i utvecklingen inom kvalitetssäkring av svetsproduktion och till den som vill bli svetsspecialist med hela världen som arbetsområde.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad på sex veckor och fyra stycken moduler:

Modul 1Svetsprocesser och utrustning, 48 timmar
Modul 2Materiallära och svetsmetallurgi, 56 timmar
Modul 3Konstruktion, 24 timmar
Modul 4Svetsproduktion, 54 timmar

Utbyte av utbildningen i arbetsuppgifter. Genomgång av underleverantörer

 • Kvalificering av svetsprocedurer/WPQR
 • Framtagning av svetsdatablad/WPS Upprätta svetsplaner Tillse att rätt tillsatsmaterial används
 • Val av grundmaterial
 • Åtgärda avvikelser och korrigera dem Häva produktionstopp med avseende på svetsning
 • Stoppa processer/produkter av miljö-, säkerhets- och kvalitetsskäl

Utförande och säkerställande

 • Produktionsplanering
 • Av kvalitetsdokument
 • Fortlöpande utbildning av svetsande/ skärande personal.

Kontroll och uppföljning av

 • Svetsande personal
 • Arbetsinstruktioner
 • Svetsdatablad
 • Tillsatsmaterial
 • Material
 • Utrustning
 • Kontroll och provning före, under och efter svetsning
 • Identifiering och spårbarhet

Information och kommunikation

 • Arbeta med externa kontakter för företagets räkning, som provningsföretag, tillsatsmaterialets leverantörer, externa revisorer etc
 • Utbilda och informera svetsande personal
 • Informera konstruerande personal kring svetsning och beredningsmetoder.
Läs mer...

1-15

deltagare

0 v

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Svenska

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

74 900 kr