Liftutbildning

Liftutbildning

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift och bomlift. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa. Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna utbildningsbevis och ett personligt certifikat till deltagaren. Detta gäller i fem år och måste sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Kursinnehåll

  • Olycksstatistik
  • Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
  • Liftutbildningsrådet
  • Stabilitet
  • Konstruktion & uppbyggnad
  • Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
  • Säkert handhavande
  • Säkerhetsfunktioner på liften

Datum & Plats

Kursen genomförs hos oss eller hos er.

Läs mer...

5-20

deltagare

0 tim

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Sv, Eng

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

2 195 kr