Visuell kontroll för svetsare

Visuell kontroll för svetsare

Det nya regelverket för stålkonstruktioner, Eurokoder och EN 10902, kräver att alla svetsar som produceras ska synas visuellt till 100 %

Målgrupp

Alla svetsare som utför svetsarbeten, kontrollanter, projektledare men även konstruktörer och ritare

Förkunskaper

Allmän kännedom om svetsning.

Utbyte av utbildningen

Svetsaren får kompetens att utföra visuell kontroll av sina egna svetsar. Kursen avslutas med skriftligt prov

lnnehåll

  • SSEN 65201:2007 Svetsning och besläktade förfaranden vid klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material
  • Kort information om SSISO 2553 Ritningsregler svets och lödförband. Beteckningar på ritningar
  • ISO 5817 Svetsning smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter
  • SSEN 970 (SSEN ISO 17637:2011) Visuell kontroll praktiska exempel mm
  • Information om SSEN 3834

Datum & Plats

Företagsanpassad kontakta oss för information.

Utbildningen kan hållas i våra lokaler i Göteborg eller Uddevalla alternativt hos kund.

Läs mer...

4-12

deltagare

0 tim

kurslängd

Ingår

kursmaterial

Svenska

språk

PRIS PER deltagare (EXKL. MOMS)

4 500 kr