Grundläggande brandkurs

Grundläggande brandkurs
Grundläggande brandkurs

Brandutbildning, anpassad efter din arbetsplats.

Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet. Vi skräddarsyr utbildningen för din verksamhet så att du får en utbildning som stämmer med dina önskemål och ambitioner.

Enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:7 Första hjälpen och krisstöd ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 1. Brandteori och orsakerna till branduppkomst och spridning
 2. Den egna arbetsmiljön riskmiljöer på arbetsplatsen
 3. Brand- och skadeförebyggande åtgärder.
 4. Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt
 5. Olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

 

Kursinnehåll
 • Teori brandkunskap
 • Tänkbara brandorsaker och konsekvenser
 • Förebyggande brandskydd
 • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns
 • Utrymningsförfarande
 • Praktisk användning av handbrandsläckare
 • Praktiskt förfarande vid brand i kläder

 

Kursen genomförs hos oss eller hos er.


5-15

deltagare

0 tim

kurslängd

ingår

kursmaterial

Svenska

språk

Kurs pris

6 495 kr (per deltagare, exkl moms)