For your
safety

For Your Safety är Svetsmaskinservice helhjärtade satsning på att ge våra kunder en tryggare vardag både i arbetslivet och privat. Namnet är en gemensam beteckning för de förebyggande aktiviteter vi arrangerar och utför. Genom For your safety tar vi vårt ansvar i svetsbranschen.
Det är av yttersta vikt att ha en så bred utbildning som möjligt och att ha en säker utrustning. Har ni detta är ni inte bara så säkra ni kan bli, utan uppfyller även försäkringsbolagens villkor och ert arbetsmiljöansvar samt ökar lönsamheten.

personal

Våra instruktörer är väldigt erfarna

popcorn

Popcorn ingår i varje utbildning

lokaler

Ljusa & moderna kurs lokaler