serviceutbud

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

kalibrering - validering

Vi utför korrekt och spårbar mätning godkänd för ISO 3834 och SS EN 1090 för bästa kvalitetssäkring.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

elsäkerhetstest

Slitna delar byts ut och en noggrann service görs vilket förlänger maskinens livslängd. Detta minskar även risken för framtida maskinhaveri med risk för produktionsstopp eller personskador.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

förebyggande underhåll

Samtliga testpunkter ska utföras årligen och protokoll förs till varje maskin enligt den gällande normen IEC 60974-4. Då uppfyller ni även ert arbetsmiljöansvar. Detta görs naturligtvis även efter varje reparation för medarbetarens säkerhet.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

kontroll av gasutrustning

Vid brand orsakat av dåligt underhåll och kontroll av gasutrustning gäller inte företagets försäkringar. Sprängämnesinspektionen och Arbetsmiljöverket ställer specifika krav på gasutrustningar. Alla verkstadsföretag som använder gas berörs. Det är förmannens eller arbetsledarens ansvar att gas-utrustningen kontrolleras på rätt sätt av behörig person eller verkstad.