HLR utbildningar

Våra kurser går att kombinera på många olika sätt.
Utbildning sker på våra orter samt på plats hos företag som önskar det.

HETA ARBETEN + HLR MED HJÄRTSTARTARE
mer

info

GRUNDLÄGGANDE BRANDKUNSKAP + HLR & FÖRSTA HJÄLPEN
mer

info

HLR MED HJÄRTSTARTARE
mer

info

HLR MED FÖRSTA HJÄLPEN
mer

info

d - hlr
mer

info

SÄKERHETSKURS I KAP & SLIP + HLR & FÖRSTA HJÄLPEN

mer

info

SÄKERHETSKURS I KAP & SLIP + HLR MED HJÄRTSTARTARE + GRUNDLÄGGANDE BRANDKURS
mer

info